Que é este non-blog?

Diante da necesidade de ofrecer unha URL en WordPress.com como referencia central e única, solicitada nalgúns blogs que non permiten unha identificación libre dos comentaristas, rexistrei este blog que funcionará a xeito de índice para chegar a outros webs meus.

Lembrade que o meu web principal é http://www.casdeiro.info

Advertisements